TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
BÁO GIÁ
TUYỂN DỤNG
LIÊN HỆ
Search
  
DANH MỤC SẢN PHẨM
BĂNG TẢI - BĂNG TRUYỀN
CON LĂN CÔNG NGHIỆP
PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Liên kết web
Hỗ trợ kỹ thuật
091 334 0196
hiep.tht@gmail.com

Mr.Hoàng
Lượt truy cập: 00689996
Số người đang truy cập : 11
 
Báo giá con lăn 114,127

B¸o gi¸

KÝnh göi : Quý kh¸ch hµng

          C«ng ty TNHH SX&TM T©n HiÖp Thµnh xin göi lêi chµo tr©n träng nhÊt tíi Quý C«ng ty.Chóng t«i xin göi b¶n b¸o gi¸ c¸c lo¹i con l¨n mµ Quý C«ng ty quan t©m chi tiÕt nh­ sau :

TT

Tªn hµng

§¬n gi¸

Tªn hµng

§¬n gi¸

 

Con l¨n Ø114x200

173.000

Con l¨n Ø127x200

183.000

 

Con l¨n Ø114x220

178.000

Con l¨n Ø127x220

189.000

 

Con l¨n Ø114x240

184.000

Con l¨n Ø127x240

194.000

 

Con l¨n Ø114x250

187.000

Con l¨n Ø127x250

200.000

 

Con l¨n Ø114x270

194.000

Con l¨n Ø127x270

205.000

 

Con l¨n Ø114x300

199.000

Con l¨n Ø127x300

215.000

 

Con l¨n Ø114x320

205.000

Con l¨n Ø127x320

225.000

 

Con l¨n Ø114x350

210.000

Con l¨n Ø127x350

235.000

 

Con l¨n Ø114x380

252.000

Con l¨n Ø127x380

247.000

 

Con l¨n Ø114x550

284.000

Con l¨n Ø127x550

305.000

 

Con l¨n Ø114x600

299.000

Con l¨n Ø127x600

325.000

 

Con l¨n Ø114x650

315.000

Con l¨n Ø127x650

346.000

 

Con l¨n Ø114x700

330.000

Con l¨n Ø127x700

367.000

 

Con l¨n Ø114x750

346.000

Con l¨n Ø127x750

389.000

 

Con l¨n Ø114x850

362.000

Con l¨n Ø127x850

409.000

 

Con l¨n Ø114x900

378.000

Con l¨n Ø127x900

430.000

 

Con l¨n Ø114x950

394.000

Con l¨n Ø127x950

451.000

Con l¨nØ114x1000

409.000

Con l¨nØ127x1000

472.000

 

Con l¨n Ø114x1050

436.000

Con l¨n f127x1050

493.000

 

Con l¨n Ø114x1100

451.000

Con l¨n Ø127x1100

514.000

 

Con l¨n Ø114x1150

467.000

Con l¨n Ø127x1150

539.000

 

Con l¨n Ø114x1200

483.000

Con l¨n Ø127x1200

556.000

Ghi chó : - §¬n gi¸ trªn ch­ưa bao gåm thuÕ VAT , giao hµng t¹i Hµ néi.

                - §¬n gi¸ nµy cã hiÖu lùc trong vßng 30 ngµy

RÊt mong ®­îc sù hîp t¸c cña Quý C«ng ty trong thêi gian sím nhÊt.    

  Hµ néi,ngµy 12  th¸ng 11 n¨m 2010

C«ng ty TNHH SX vµ TM T©n HiÖp Thµnh

 

Các bài viết khác
 • Dịch vụ tư vấn
 • Báo giá con lăn 60
 • Báo giá con lăn 102,108
 •   Choáng ngợp trước con cá vàng to nhất thế giới
   
    Băng tải con lăn lắp đặt cho Công ty Sumitomo Heavy Industries
   
    Băng tải con lăn lắp đặt cho Công ty Sumitomo Heavy Industries
   
    Hà Nội xây nhà hát hiện đại tầm cỡ khu vực
   
    Quảng bá Đại lễ 1000 năm Thăng Long ra thế giới
   
    Mỹ tuyên bố cử tàu sân bay USS George Washington đến Hoàng Hải
   
    Toyota Camry 2011 “ăn” ít xăng hơn
   
    Mỹ bán 60 tỷ USD vũ khí cho Ảrập Xêút
   
    Chiêm ngưỡng những siêu máy bay vận tải của Nga
   
    Càng sửa chữa, “con đường trăm tỷ” càng xuống cấp
   
    “Không có biểu tượng nào về hòa bình vĩ đại hơn một di sản”
   
    Nissan kín tiếng về GT-R phiên bản mới
   
    Rộn ràng kỷ lục mừng Thủ đô ngàn năm tuổi
   
    Cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung
   
    9 công trình kiến trúc vĩ đại nhất 3 thập kỷ qua
   
    Hàn Quốc đăng cai tập trận lớn chống phổ biển vũ khí hủy diệt
   
    Sẽ cho nhập vàng, nếu giá còn tăng bất hợp lý
   
    Báo giá con lăn 60
   
    Báo giá con lăn 102,108
   
    Báo giá con lăn 114,127
   
   
   
   
   

   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TÂN HIỆP

     Nhà máy SX : Km36 Thị trấn Xuân Mai - Huyện CM - Hà  Nội                   Mr. Hiệp 0913 340 196   Email: hiep.tht@gmail.com