TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
TIN TỨC
BÁO GIÁ
TUYỂN DỤNG
LIÊN HỆ
Search
  
DANH MỤC SẢN PHẨM
BĂNG TẢI - BĂNG TRUYỀN
CON LĂN CÔNG NGHIỆP
PHỤ TÙNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
Liên kết web
Hỗ trợ kỹ thuật
091 334 0196
hiep.tht@gmail.com

Mr.Hoàng
Lượt truy cập: 00693416
Số người đang truy cập : 1
 
Báo giá con lăn 102,108

  B¸o gi¸

KÝnh göi : Quý kh¸ch hµng

            C«ng ty TNHH SX&TM T©n HiÖp Thµnh xin göi lêi chµo tr©n träng nhÊt tíi Quý C«ng ty.Chóng t«i xin göi b¶n b¸o gi¸ c¸c lo¹i con l¨n mµ Quý C«ng ty quan t©m chi tiÕt nh­ sau :

TT

Tªn hµng

§¬n gi¸

Tªn hµng

§¬n gi¸

1

Con l¨n Ø108x200

158.000

Con l¨n Ø102x200

147.000

2

Con l¨n Ø108x220

160.000

Con l¨n Ø102x220

152.000

3

Con l¨n Ø108x240

165.000

Con l¨n Ø102x240

157.000

4

Con l¨n Ø108x250

168.000

Con l¨n Ø102x250

162.000

5

Con l¨n Ø108x270

173.000

Con l¨n Ø102x270

169.000

6

Con l¨n Ø108x300

180.000

Con l¨n Ø102x300

179.000

7

Con l¨n Ø108x320

194.000

Con l¨n Ø102x320

184.000

8

Con l¨n Ø108x350

199.000

Con l¨n Ø102x350

189.000

9

Con l¨n Ø108x380

205.000

Con l¨n Ø102x380

194.000

10

Con l¨n Ø108x560

249.000

Con l¨n Ø102x550

231.000

11

Con l¨n Ø108x600

259,000

Con l¨n Ø102x600

247.000

12

Con l¨n Ø108x650

269.000

Con l¨n Ø102x650

262.000

13

Con l¨n Ø108x700

279.000

Con l¨n Ø102x700

278.000

14

Con l¨n Ø108x750

292.000

Con l¨n Ø102x750

289.000

15

Con l¨n Ø108x850

320.000

Con l¨n Ø102x850

315.000

16

Con l¨n Ø108x900

351.000

Con l¨n Ø102x900

336.000

17

Con l¨n Ø108x950

367.000

Con l¨n Ø102x950

356.000

18

Con l¨n Ø108x1000

399.000

Con l¨n Ø102x1000

378.000

19

Con l¨n Ø108x1050

415.000

Con l¨n Ø102x1050

399.000

20

Con l¨n Ø108x1100

441.000

Con l¨n Ø102x1100

     420.000

21

Con l¨n Ø108x1150

456.000

Con l¨n Ø102x1150

436.000

22

Con l¨n Ø108x1200

472.000

Con l¨n Ø102x1200

451.000

Ghi chó : - §¬n gi¸ trªn ch­ưa bao gåm thuÕ VAT vµ giao hµng t¹i Hµ néi

 - §¬n gi¸ nµy cã hiÖu lùc trong vßng 30 ngµy

RÊt mong ®­îc sù hîp t¸c cña Quý C«ng ty trong thêi gian sím nhÊt.    

  Hµ néi,ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2010

C«ng ty TNHH SX vµ TM T©n HiÖp Thµnh

 

Các bài viết khác
 • Dịch vụ tư vấn
 • Báo giá con lăn 60
 • Báo giá con lăn 114,127
 •   Choáng ngợp trước con cá vàng to nhất thế giới
   
    Băng tải con lăn lắp đặt cho Công ty Sumitomo Heavy Industries
   
    Băng tải con lăn lắp đặt cho Công ty Sumitomo Heavy Industries
   
    Hà Nội xây nhà hát hiện đại tầm cỡ khu vực
   
    Quảng bá Đại lễ 1000 năm Thăng Long ra thế giới
   
    Mỹ tuyên bố cử tàu sân bay USS George Washington đến Hoàng Hải
   
    Toyota Camry 2011 “ăn” ít xăng hơn
   
    Mỹ bán 60 tỷ USD vũ khí cho Ảrập Xêút
   
    Chiêm ngưỡng những siêu máy bay vận tải của Nga
   
    Càng sửa chữa, “con đường trăm tỷ” càng xuống cấp
   
    “Không có biểu tượng nào về hòa bình vĩ đại hơn một di sản”
   
    Nissan kín tiếng về GT-R phiên bản mới
   
    Rộn ràng kỷ lục mừng Thủ đô ngàn năm tuổi
   
    Cả nước hướng về khúc ruột Miền Trung
   
    9 công trình kiến trúc vĩ đại nhất 3 thập kỷ qua
   
    Hàn Quốc đăng cai tập trận lớn chống phổ biển vũ khí hủy diệt
   
    Sẽ cho nhập vàng, nếu giá còn tăng bất hợp lý
   
    Báo giá con lăn 60
   
    Báo giá con lăn 102,108
   
    Báo giá con lăn 114,127
   
   
   
   
   

   CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHẾ TẠO TÂN HIỆP

     Nhà máy SX : Km36 Thị trấn Xuân Mai - Huyện CM - Hà  Nội                   Mr. Hiệp 0913 340 196   Email: hiep.tht@gmail.com